ÉRD - HALÁLESET BEJELENTÉSE

Az anyakönyvvezető bejegyzi az anyakönyvbe az illetékességi területén történt halálesetet.

Kulcsszavak: #anyakönyv, #haláleset, #halotti anyakönyvi kivonat, Érd

Bejelentő természetes személy, hozzátartozó, temetkezési vállalkozó.

A hozzátartozó (személyesen benyújtja), vagy meghatalmazottja eljuttatja az erre a célra rendszeresített nyomtatványt, halottvizsgálati bizonyítványt az illetékes anyakönyvvezető részére a haláleset anyakönyvezése céljából.

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően - ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott - haladéktalanul anyakönyvezi.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Anyakönyvvezetője

Fellebbezésnek helye nincs, közigazgatási per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település