5/2018. (II.21.) Érd MJV településképi rendelet 45.§-a szerint. A kérelmező által a polgármesterhez benyújtott kérelemre indul az eljárás.

">

ÉRD - Településképi véleményezési eljárás iránti kérelem

Az építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni 5/2018. (II.21.) Érd MJV településképi rendelet 45.§-a szerint. A kérelmező által a polgármesterhez benyújtott kérelemre indul az eljárás.

Kulcsszavak: Településképi véleményezési ejárás iránti kérelem

Építettő vagy a meghatalmazott.

A településképi véleményezési eljárást az 5/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően kell kezdeményezni. A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) benyújtja a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül (kérelemmel együtt).
A kérelmet benyújthatja elektronikusan (IForm), személyesen vagy postai úton.

 Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

15 nap

Benyújthatja ETDR-en, elektronikusan (Iform ürlapon),  személyesen vagy postai úton.

Az eljárás díj-és illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében fellebbezhető.

Érd Település