">

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - E-papír beadvány külön űrlappal nem rendelkező egyéb ügyek intézéséhez

 

E-papír szolgáltatás útján "Külön űrlappal nem rendelkező egyéb ügyek" tárgyban van lehetőség beadvány benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

 

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal; e-papír, beadvány

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Hivatalnak be nem nyújtottnak kell tekintenie az e-Papír szolgáltatás útján benyújtott mindazon beadványokat, amelyekre vonatkozóan a Hivatal honlapjáról (ÁNYK űrlap)  vagy a www.magyarorszag.hu honlapról elérhető az adott ügyre vonatkozó külön űrlap.

Nincs

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés

MEKH