Fővárosi Vízművek Zrt. - Időpont egyeztetés - Lakás-mellékvízmérő cserére, üzembe helyezésre, záróelem pótlásara

Időpont egyeztetés és megrenedelés lakás mellékvízmérő esetén az alábbi munkákra:

Kulcsszavak: mérőcsere, mellékmérő, lakás, üzembe helyezés, meo, műszaki átvétel

Lakás-mellékvmérővel rendelkező felhasználók akik, a vízdíjszámlájukat a Fővárosi Vízművek Zrt-től, vagy a díjbeszedő Holding Zrt.-től kapják (nem a társasháztól). 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. szóló törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és az elkülönített vízhasználó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet. A jelenleg érvényben levő jogszabályok értelmében a lakás-mellékmérő(k) hitelességi ideje 8 év.

Az alábbi három esetben tudja igénybe venni az időpont egyeztetést:

A munkavégzéseket térítés ellenében tudják megrendelni, mely során a munkaidő után és szombati napokon történő kiszállás esetén felárat számolunk fel, erről az online felületen foglaláskor, illetve honlapunkon is tájékoztatást adunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy online és telefonos ügyfélszolgálatunk azonos adatbázisból dolgozik. Amennyiben a rendszer nem ajánl fel,  lépjen kapcsolatba szerződött partnereink egyikével (elérhetőségeiket itt tekintheti meg), illetve forduljon független vállalkozóhoz. Független vállalkozóval történő cserét követően ismét ebben a menüpontban válassza a Záróelem pótlás mérőcsere után (üzembe helyezés) lehetőséget a műszaki átvételhez.

Amennyiben a munkavégzés ideje alatt nem a szerződő fél van jelen, kérjük a megbízott személy rendelkezzen érvényes, írásos meghatalmazással, melyet innen letölthet.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélnek felróható okból sikertelen munkavégzés esetén társaságunk kiszállási díjat számít fel, melynek díját itt tekinthet meg.

Amennyiben a vízmérő cseréje és a műszaki átvétel a lejárati év 12.31-ig nem történik meg, a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik. Ezt követően a víz és szennyvíz díjat a bekötési vízmérő díjfizetőjének (jellemzően Társasház) felé kell megfizetni. mérőcsere és a műszaki átvétel hiányában a lejárat évében a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik adott év december 31-el.

Legkésőbb a hitelesség lejáratának évében december 31. Viszont az év folyamán elvégzett mérőcsere időpontja nem befolyásolja a mérő hitelességét, így javasoljuk, hogy ne várja meg az év végét a mérőcserével. A nagy számú megkereés miatt, időpont hiányában kicsúszhat a felhasználó a határidőből.

Lakás mellékmérő cseréje esetén kötelező a cserét jegyzőkönyvezni, mely tartalmazza a leszerelt mérő gyári számát és mérőállást, valamit a felszerelt mérő gyári számát és mérőállást. 

Leszerelés előtt kötelező a mérőhelyről fényképet készíteni, melyen a sértetlen záróelem, és a vízmérő is látható és olvasható a mérőállás.

A Szolgáltató a mérőcserét és az üzembe helyezét díj ellenében vállalja, melyről honlapunkon is tájékoztatást adunk. Lehetősége van munkaidő után és szombati napokon történő kiszállást kérni, felár ellenében. Az online felületen foglaláskor a pontos díjat kiírjuk, ennek ismeretében tudja a szolgáltatást megrendelni.

FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZERVEK:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (fogyasztóvédelem) >>
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály >>
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály >>
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság >>
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság >>
Békéltető Testületek >>

Amennyiben a munkavégzés ideje alatt nem a szerződő fél van jelen, kérjük a megbízott személy rendelkezzen érvényes, írásos meghatalmazással, melyet innen letölthet.

Ezen a linken  megtekintheti a Víz- és szennyvízszolgáltatás szolgáltatással kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat.

ÜSZI