GYÖNGYÖS – KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni   - az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével - köteles erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Kulcsszavak: kereskedelem bejelentés kereskedelem változás adatváltozás vendéglátás nyitva tartás üzlettípus jövedéki termék működési engedély módosítás megszűnés

Azon gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók, kistermelők, akik kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni.

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a törvény keretein belül maga választhatja meg.

Kereskedelmi formák:

 1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 2. mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 3. bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 4. vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 5. közterületi értékesítés,
 6. közvetlen értékesítés,
 7. üzleten kívüli kereskedelem,
 8. csomagküldő kereskedelem,
 9. automatából történő értékesítés
 10. közlekedési eszközön folytatott értékesítés

Üzlet:

Kereskedelmi tevékenység a csak üzletben forgalmazható termékek esetében működési engedély birtokában folytatható.

Csak üzletben forgalmazható termékek:

A kereskedelmi tevékenység megkezdése előtt a kereskedelmi tevékenységet folytató a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített nyomtatványon tehet eleget bejelentési vagy kérelem benyújtási kötelezettségének.

 Benyújtó személye: a kereskedelmi tevékenységet folytató, vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő kereskedő (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani a kereskedelmi hatósággal.  A kereskedelmi bejelentéshez szükséges nyomtatványlap e-papírként küldhető meg az eljáró hatóságnak. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy papír alapon tarthat kapcsolatot az eljáró hatósággal. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett kereskedelmi tevékenységet folytató személy papír alapon nyújthatja be ’Kereskedelmi tevékenység bejelentése’ vagy ’működési engedély iránti kérelem’ elnevezésű űrlapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a 10. pont szerinti csatolandó dokumentumokkal együtt

A kereskedelmi hatóság által rendszeresített nyomtatványlap a www.gyongyos.hu honlapról tölthető le. Elérhetősége: https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/#kereskedelmi-igazgatas  

A bejelentési kötelezettség, vagy működési engedély beszerzésének elmulasztása külön jogszabályban meghatározottak szerinti pénzbírsággal, vagy az üzlet bezárásával, illetőleg a kereskedelmi tevékenység megtiltásával járhat.

A kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szerv/személy a bejelentés megtételére a kereskedelmi tevékenység megkezdése előtt köteles. A tevékenység a bejelentést követően kezdhető meg. A kereskedelmi hatóság a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tartalmú bejelentés alapján a kereskedelmi tevékenységet 15 napon belül veszi közhiteles hatósági nyilvántartásba.

A működési engedély iránti kérelem tárgyában indult kereskedelmi hatósági eljárás ügyintézési időtartama – amelybe a tevékenységtől függően közreműködő szakhatósági állásfoglalás kiadásának időtartama is beszámít – 25 nap. Működési engedély birtokában forgalmazható termékek esetében a tevékenység a végleges működési engedély birtokában kezdhető meg.

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, valamint a működési engedély iránti kérelem, továbbá a változások bejelentése és a működési engedély adattartalmának módosítása illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

A kereskedelmi tevékenységet az eljáró hatóság közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi.  A nyilvántartásba vételi hatósági cselekménnyel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A működési engedély iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szemben a Heves Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kereskedelmi ügytípusok másodfokú hatósága a Heves Megyei Kormányhivatal (címe: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.).

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti jövedéki termékek megnevezése:

 1. energiatermék,
 2. sör,
 3. csendes és habzóbor,
 4. egyéb csendes és habzó erjesztett ital,
 5. köztes alkoholtermék,
 6. alkoholtermék,
 7. dohánygyártmány (engedélyezése az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik)

Az energiatermék fenti törvény szerinti fogalma:

a) a 2701 11 00-2702 20 00, - az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék és a 2713 11 00-2713 90 90 KN-kód szerinti petrolkoksz, a tőzeg vagy egyéb szilárd szénhidrogén kivételével - a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11 10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80 KN-kód szerinti termék,

b) a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a - szintetikus eredetű termék kivételével - 2905 11 00 KN-kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

c) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék,

d) bármely olyan, az a)-c) pontban foglaltaktól eltérő

da) termék, amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként,

db) szénhidrogén, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként

történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel;

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 42. § (10) bekezdése:

A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében:

 1. az árusítótér minden megkezdett 10 négyzetméter nettó alapterülete után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,
 2. meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében az a.) pontban meghatározott számú gépjármű elhelyezését biztosítani kell,
 3. az üzletre vonatkozóan a (2) bek. szerinti önkormányzati rendelet az a.) pontban meghatározottaktól nem térhet el,
 4. ha az adottságok szükségessé teszik a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) a telekhatártól mért, legfeljebb 50 méteren belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával alakíthatók ki.

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői

1. Étterem

 Fő terméktípusa:

Melegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

 

2. Büfé

 Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

3. Cukrászda

 Fő terméktípusa:

Cukrászati készítmény, édesipari termék

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely

 Fő terméktípusa:

Kávéital, alkoholmentes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

5. Italüzlet, bár

 Fő terméktípusa:

Szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

6. Zenés-táncos szórakozóhely

 Fő terméktípusa:

Szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (poharak stb.).

Konyha jellege, az ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely

 Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás

 Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie.

8. Gyorsétterem

 Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával rendelkezik.

9. Rendezvényi étkeztetés

 Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés

 Üzemeltetés típusa

Alkalmi

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

10. Alkalmi vendéglátóhely

 Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa

Alkalmi

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

11. Mozgó vendéglátóhely

 Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa

Alkalmi

 Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:

Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon

 Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. Törvény alapján a gazdálkodó szervezetek, egyéni és társas vállalkozások kötelesek

-  kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

-  a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni,

- a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen   nyújtani,

- a törvény hatálya nem terjed ki a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címe 3200 Gyöngyös, Fő tér 7.  Tel.: 37/600-075, a regisztrációs nyomtatványlap elérhető: www.mkik.hu  honlapon.

Változás a már közhiteles hatósági nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenység adataiban:

A kereskedő köteles a közhiteles hatósági nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni a kereskedelmi hatóság részére.

A változás bejelentésére a ’Kereskedelmi tevékenység adatváltozása’ nyomtatványlap szolgál.

A működési engedély adattartalmában bekövetkező változás bejelentésére – a változás mibenléte figyelembe vételéve – a ’Működési engedély módosítása’, ’Működési engedély módosítása forgalmazott termékkörök változása esetén’, valamint ’Működési engedély módosítása az üzemeltető személyének megváltozása esetén’ nevű nyomtatványok szolgálnak.

Elérhetősége: https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/

Kitöltésére, benyújtására egyebekben az előzőekben foglaltak irányadók.

Üzlet megszűnése: a kereskedő kereskedelmi tevékenységének megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni. A bejelentésre a ’Kereskedelmi tevékenység/üzlet megszűnése’ nevű nyomtatvány szolgál. Elérhetősége: https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/.

Az üzlet nyitva tartási idejében történő változás:

A kereskedő a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót. A bejelentés a  https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/  linken elérhető, bejelentés nyitva tartás rendjéről’  nyomtatvány segítségével tehető meg

https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/ elérhetőségen:

-          bejelentés üzlet/kereskedelmi tevékenység megszűnéséről

-          bejelentés üzlet nyitvatartási rendjéről

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység adatváltozására

-          működési engedély iránti kérelem

-          működési engedély módosítása termékkör változása esetén

-          működési engedély módosítása az üzemeltető személyének megváltozása esetén

A kereskedők közhiteles nyilvántartása elérhető: https://oknyir.kh.gov.hu/ linken

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  https://www.njt.hu/search/-:0000:2005:CLXIV:-:-:-:-:-:-/1/10

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól https://www.njt.hu/search/-:0000:2009:LXXVI:-:-:-:-:-:-/1/10

210/2009. (IX. 29. Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  https://www.njt.hu/search/-:2220:2009:210:-:-:-:-:-:-/1/10

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://www.njt.hu/search/-:0000:2015:222:-:-:-:-:-:-/1/10

Gyöngyös Település