Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények

Ebben a részben kizárólag a kettős adóztatással kapcsolatos speciális magyarországi szabályokról olvashat.

Kulcsszavak: művész sportoló edző egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás ekho

A Magyarország által kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekben az egyes jövedelemfajták adóztatása a más uniós tagállamok által kötött egyezmények szabályaihoz hasonlóan történik.

 

Magyarországon a művészeti vagy sportolói tevékenységet folytató magánszemélyekre kedvezőbb adózási szabályok vonatkoznak.

 

Speciális magyarországi szabályok a művészek adózására

 

1.) Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése

 

Ha a külföldi illetőségű előadóművész (zenész, énekes, színész, bábművész, táncművész, cirkuszi és hasonló előadóművész, statiszta, filmalkotások esetén a külföldi stábtag is) e tevékenységét Magyarországon fejti ki és ez alapján nem magyarországi kifizetőtől szerez olyan jövedelmet, amely a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján Magyarországon adóztatható, akkor dönthet úgy, hogy a jövedelme utáni adókötelezettségeket a speciális magyar szabályok szerint teljesíti, ha annak feltételei teljesülnek.

A választás feltételei:

 

2.) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

 

Meghatározott művészeti foglalkozások (például író, újságíró, képzőművész, zeneszerző, zenész, énekes, táncművész, koreográfus, színész, rendező, operatőr, producer) folytatása esetén az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárai választhatják, hogy az adófizetési kötelezettséget az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint teljesítik Magyarországon.

A választás feltételei:

 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai akkor alkalmazhatók, ha

 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja

Az ekho alapja a meghatározott foglalkozás végzése során elért bevétel. Ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, akkor a bevételt az áfával csökkenteni kell.

 

Speciális magyarországi szabályok a sportolók adózására

 

Az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárai választhatják, hogy az adófizetési kötelezettséget az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint teljesítik Magyarországon, ha a következő tevékenységek valamelyikét folytatják:

 

A választás feltételei:

 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai akkor alkalmazhatók, ha

a kifizető felé írásban nyilatkozatot tesz az ekho választásáról.

Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén a magánszemély adózó kétszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A pótlékszámítást segíti a NAV honlapján elérhető kalkulátor:

https://www.nav.gov.hu/ugyfeliranytu/kalkulatorok

Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése művészeknél

A személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót az ’53INT bevalláson kell bevallani:

A közterheket is e határidőig kell megfizetni.

 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A magánszemélynek az éves személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtani.

A bevallási határidő az adóévet követő év május 20. napja.

Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése művészeknél

A személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót az ’53INT bevalláson kell bevallani.

 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A magánszemélynek az éves személyijövedelemadó-bevallásában kell bevallani az ekho alapját képező bevételét és az abból levont ekho összegét. A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV által a kifizetői adatszolgáltatás alapján összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, vagy a magánszemély által elkészített ’SZJA bevallás benyújtásával.

Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése művészeknél

A jövedelmet a bevételből költség levonása nélkül kell megállapítani. A bevételnek nem része a tevékenység ellátásával összefüggésben utazásra és szállásra fizetett költségtérítés, ideértve a magánszemély részére biztosított utazás, szállás ellenértékét is. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani, ha a bevétel összege bármely 12 hónapos időszakban a 200 ezer forintot nem haladja meg.

 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A valamely EGT-államban biztosított személy az ekho alapját képező bevétel után 9,5 százalékos mértékű ekhót fizet, a kifizető pedig mentesül az ekho megfizetése alól.

A magánszemélyt terhelő ekho megállapítása és levonása a kifizető feladata.

A megfizetett ekho kiváltja a személyi jövedelemadót, így azt a magánszemélynek nem kell megfizetnie.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Jogorvoslat nem értelmezett.

A Magyarország által kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények listáját a következő linken érheti el:

https://www.nav.gov.hu/ado/szja

Adózói tájékoztató Magyarország 2021. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről

https://nav.gov.hu/en/szuf/DTCs_as_of_01.01.2021___English_version.pdf1

NAV Infóvonal

+36 (1) 250-9500

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021 (I. 28.) Korm. rendelet

NAV