Nemzeti Viziközmű Nyilvántartás betekintési kérelem - másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként elektronikus formában

A  Hivatal által vezetett Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás tartalmáról bárki feljegyzést készíthet, vagy arról másolatot kérhet, illetve a Hivatal köztisztviselőjének jelenlétében  személyesen bárki megtekintheti.

Kulcsszavak: MEKH, víziközmű-rendszer, vkr, ivóvíz, szennyvíz, Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás

Természetes vagy jogi személy.

75 nap

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok.

Másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként elektronikus formában: 3.000,- Ft
 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, közigazgatási per

MEKH