ILLM - Illetékmentesség igazolási kérelem

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információ kérése a központi költségvetési szervek illetékmentességének megállapításához szükséges adatokról.

Kulcsszavak: illeték, illetékmentesség, NAV, igazolás, illetékmentesség igazolása

NAV

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §. (1) bekezdésének c) pontja alapján illetékmentességben részesül az a költségvetési szerv, melynek a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége a vagyonszerzést megelőző évben nem keletkezett. A NAV a központi költségvetési szervek vonatkozásában az illetékmentesség megállapításához igazolást kér a Magyar Államkincstártól.

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár/Költségvetési Fejezetek Főosztálya

1990. évi XCIII. tv. az illetékről

MÁK_KFF