Igazolási kérelem a köznevelési információs rendszerben (KIR) nyilvántartott jogviszonyadatokról

Az érintett jogosult arra, hogy saját magára nézve információt kérjen az ágazati nyilvántartásban róla tárolt adatokról a GDPR és az Infotv. alapján.

Kérelem alapján az érintett jogosult megismerni, hogy az Oktatási Hivatal milyen adatot tart nyilván az érintettre vonatkozóan a köznevelési információs rendszerben (KIR) a köznevelési intémzényben fennállt tanulói/alkalmazotti jogviszonyáról.

Kulcsszavak: jogviszonyadatok; KIR

Bármely állampolgár.

Az ügyintézés kérelemre indul. A kérelmet az érintett küldi meg az Oktatási Hivatal számára. A kérelemnek tartalmaznia kell:

Kérelmet postai úton az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályhoz (1363 Budapest, Pf. 19) vagy elektronikus hitelesítéssel az adatszolgaltatas@oh.gov.hu címen lehet benyújtani.

A tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem formai megkötés nélkül.

A kérelem díjmentes.

Oktatási Hivatal

2011. évi CXII. törvény
GDPR

OH