Növényegészségügyi exportvizsgálat iránti kérelem

Kiviteli forgalomban harmadik országokba szállítandó növények, növényi termékek és egyéb anyagok növényegészségügyi vizsgálata, a fogadó ország jogszabályainak és előírásainak figyelembevételével. A vizsgálatköteles anyagok feladására és érvényes növényegészségügyi bizonyítvány kiállátására csak a növényegészségügyi vizsgálat után kerülhet sor, amennyiben a feladni kívánt anyag megfelel az importáló ország követelményeinek.
Re-export növények, növényi termékek,  illetve  egyéb anyagok növény-egészségügyi vizsgálata (re-export​)

Kulcsszavak: Növényegészségügyi exportvizsgálat iránti kérelem

Feladó ügyfél, természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki a vizsgálatköteles árut termeli, előállítja, felvásárolja, raktározza, feldolgozza.
a) vasúti, közúti, vízi és légi szállítmánynál az exportőr, a  szállító, a fuvarozó szállítmányozó, illetve annak megbízottja,  
b) postaforgalomban a  feladó
c) utasforgalomban az utas
köteles a vizsgálatra bejelentést tenni. 

előírásait figyelembe véve állítja ki a növényegészségügyi bizonyítványt. A növényegészségügyi bizonyítvány a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 100. cikke és VIII. melléklet A) része alapján kerül kiállításra, bizonyos esetekben az exportot egy export előzetes szemle, illetve mintavétel előzi meg, melynek eredményétől függően kerül kiállításra a bizonyítvány. Kérelem adattartalma: a felrakás pontos helye, ideje, a feladó pontos neve, címe, a szállítmány célországa, a tétel megnevezése, mennyisége, a vizsgálat kért dátuma, amennyiben a fogadó ország növényegészségügyi előírásai megkövetelik, jelezni szükséges, hogy laborvizsgálat szükséges e, vagy elegendő a vizuális vizsgálat.

60 nap

Szükség esetén az export előzetes termőhelyi és tárolóhelyi, valamint laboratóriumi  vizsgálat eredményét igazoló jegyzőkönyv becsatolása szükséges. Raklapos szállítás esetén azon országok melyek nem fogadják el a szabvány besütést /ISPM15 szabvány/, az  akkreditált hőkezelő által kiállított igazolást szükséges a kérelmezőnek az export időpontjára beszerezni a raklapok hőkezelését illetően. Fertőtlenítés vagy fertőtlenítő kezelés (pl:gázosítás) esetén, az ezt igazoló jegyzőkönyv. Fogadó ország importengedélye, amennyiben ez értelmezhető.

nincs

EKEIDR2