A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

">

Sopron - Hatósági bizonyítvány 60 literes hulladékgyűjtő edény használati jogosultságának igazolásához

A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

Kulcsszavak: hatósági bizonyítvány, 60 literes hulladékgyűjtő edény

Az adott lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy.

Az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználat igazolásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre indul. A kérelem előterjeszthető személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton is. Magányszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges.

Sommás eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

- Hatósági bizonyítvány kérelem 60 literes hulladékgyűjtő edény használati jogosultságának igazolásához, mely letölthető a www.sopron.hu/e-ügyintézés/nyomtatványok/igazgatási osztály menüpontból.

- Személyi igazolvány

- Lakcímkártya

Az eljárás illetékmentes.

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Címnyilvántartási ügyek

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása alapján megállapítást nyer, hogy a természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az ügyintéző ezt a tényt hatósági bizonyítványnak minősülő okiratba foglalja és gondoskodik a hatósági bizonyítvány kérelmező részére történő kézbesítéséről.

A kérelmező a hatósági bizonyítványt annak kézhezvételét követően a felhasználási cél szerinti eljárásban haladéktalanul felhasználhatja. A hatósági bizonyítvány birtokában kell felkeresni a közszolgáltatót (STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. – 9400 Sopron, Mátyás király u. 34.), aki a hatósági bizonyítvány alapján elkészíti az érintett ingatlanra vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Sopron Település