Pécs – Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység bejelentése

Üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet azon természetes személy végezhet, aki társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel rendelkezik, olyan gazdálkodó szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - a természetes személy szolgáltatókról vezetett nyilvántartásban szerepel.

Kulcsszavak: szolgáltatás, ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés, üzletszerű tevékenység.

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet folytató személy.

Az eljárás megindításához bejelentést kell tenni. 

Bírság kiszabása, ha bejegyezhető hivatalból a szolgáltató, míg ennek hiányában bírság és tevékenység megtiltás.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Igazolás kiadására: a bejelentés megérkezését követő 8 nap; a szolgáltató nyilvántartásba vételére: 15 nap.

Minden esetben szükséges:

nem került törlésre.

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

iForm űrlap a bejelentés megtételére [Bejelentés ingatlanközvetítő, vagyonértékelő tevékenységről (ASP-IPAR-KOZV-2018)].

Pécs Település