Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alól a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra jogosult kérelmére időszakos felmentést adhat. A felmentés csak a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén, valamint a kifogható mérettartomány és a kifogható darabszám megadásával, illetve a fogási tilalom alóli felmentési kérelem céljának megjelölésével adható ki. 

Kulcsszavak: természetvédelmi, oltalom, alatt, nem, álló, fogható, halfajok, fogási, tilalma, alóli, időszakos, felmentés, engedélyezés, kérelem

A kérelmet az a halgazdálkodásra jogosult természetes vagy jogi személy terjesztheti elő, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

Az alábbi adatok megadása szükséges:

halgazdálkodásra jogosult adatai, halgazdálkodási vízterület, vízterületrész megnevezése (folyók esetében fkm), halfaj megnevezése, kifogható mérettartomány és darabszám megadása, valamint a kérelem céljának megadása. Ha a halgazdálkodásra jogosult nem mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány befogására kér engedélyt, akkor a kérelemben bemutatni szükséges, hogy az adott halfaj vizsgálatokkal igazoltan, stabil, önfenntartó populációval rendelkezik az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, illetve hogy a halgazdálkodásra jogosult az adott halfajt telepíti és az engedélyben a telepítési egyedszámnak megfelelő kifogható összes mennyiség megállapítását kéri.

60 nap teljes eljárásban

Nem szükséges dokumentumot csatolni.

2000 Ft.

A vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel az Érdi Járási Hivatal.

Az ügyfél az elsőfokú döntés ellen, annak kézhezvételét követően 15 napon belül fellebbezhet. Fellebbezni csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A fellebbezést az elsőfokú hatósághoz kell benyújtani és a megyei kormányhivatal bírálja el. A fellebbezési eljárás díja 10 000 Ft.

Ki a halgazdálkodásra jogosult? - az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület hasznosítója
Melyek a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok? - kecsege, széles kárász, vágó durbincs. Mi a halgazdálkodási vízterület? - az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt. Mit nevezünk tilalmi időnek? - azt a naptári időszakot, amikor tilos horgászni vagy halászni, illetve egy vagy több halfaj fogása tilos

EKEIDR2