Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

Kiskorú személy csak a gyámhatóság előzetes engedélyével köthet házasságot. A házasság érvényességéhez tehát a gyámhatóság előzetes engedélye szükséges.
A gyámhatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasulandó kiskorú a 16. életévét betöltötte.
A gyámhivatal vizsgálja, hogy a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja-e, nincsenek-e házassági akadályok, szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta-e be kérelmét, a gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik-e, továbbá, hogy a házasságkötés után biztosítva van-e a kiskorú megélhetése és lakhatása. 

Kulcsszavak: Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

A 16. életévét betöltött házasulandó kiskorú.

A kérelem elektronikus úton is benyújtható, azonban, ha a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni.

Teljes eljárásban 60 nap.
A gyámhatóság 25 napon belül hoz döntést, ha a házasulandó feleknek nem kell részt venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.

A házasságkötéshez szükséges előzetes engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell:
- a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik,
- a házasulandó felek jövedelemigazolását vagy az általuk bemutatott nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és
- szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.

Az eljárás illetékmentes, az eljárás költségeit a gyámhatóság viseli.

EKEIDR2