Veszélyes folyadék- és olvadéktároló ismételt üzembevételének jóváhagyása iránti kérelem

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai, tároló-létesítményei esetében a javítás utáni üzembevételi jóváhagyási eljárást a javítást követően, az ismételt üzembevétel előtt kell lefolytatni. Az üzemeltetőnek a tárolótartály, tároló-létesítmény létesítése vagy átalakítása utáni üzembe helyezési engedély iránti kérelmet a műszaki biztonsági hatósághoz kell benyújtania. Az engedélyt az üzemeltető a jogszabályban meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kérelmezheti.

Kulcsszavak: Veszélyes folyadék- és olvadéktároló javítás átalakítás bejelentése

A berendezés üzemeltetője, vagyis a Hatóságnál bejelentett egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki vagy amely a tárolótartállyal (tároló-létesítménnyel) rendelkezni jogosult, vagy akit, illetve amelyet a rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított.

Meg kell adni:

Veszélyes folyadék, olvadék tárolótartály, tároló létesítmény
HATÓSÁGI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
1. Adatok:
1.1. Az üzemeltető
neve:
székhelye:
levelezési címe:
1.2. Az igazgatási szolgáltatási díjfizető
neve:
székhelye:
levelezési címe:
adószáma:
Bank számlaszáma:
2. A kérelemmel érintett ingatlan [telepítési helye (telepítési helyei]
címe:
helyrajzi száma:
3. A kérelmezett engedély fajtája:
létesítési engedély
üzembe-helyezési engedély
üzembevételi jóváhagyás
4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása:
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek megnevezése, száma, kelte:
6. A felelős tervező (tervezők) neve, címe, jogosultsága, elérhetősége.
7. A technológiai kivitelezés felelős műszaki vezetőjének (ha már ismert)
neve:
címe:
elérhetősége:
nyilvántartási száma:
8. Mellékletek:
Kérelem, segédlet:
cégszerű aláírás

60 nap

Az üzembe helyezési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a kivitelező vagy kivitelezők felelős nyilatkozatát arról, hogy a munkát a hatósági engedélyben, illetve az átalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
b) a záradékolt tervdokumentációban meghatározott, valamint a létesítési engedélyben előírt vizsgálatok, valamint átalakítás esetén a tervező által előírt vizsgálatok bizonylatait és a határozatban előírt külön feltételek teljesítésének igazolását.

A javítás utáni üzembevételi jóváhagyás iránti kérelem mellékletét képezi a kivitelezési dokumentáció, ennek részeként:
a) a kivitelező vagy kivitelezők nyilatkozata arról, hogy a munkát a javítás tervezési dokumentációjában foglaltaknak megfelelően végezték el,
b) a tervező által előírt vizsgálatok bizonylatai,
c) szilárdsági nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyv,
d) adott esetben a tervezett és kivitelezett állapot közötti eltérést feltüntető műszaki tervek,
e) esetlegesen további, az eredeti állapot helyreállítását igazoló jegyzőkönyvek, bizonylatok.


Egy darab tartály átalakításának, javításának és javítás utáni üzembevételének engedélyezése
50 m3 össztérfogatig 65 000 Ft
50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 91 500 Ft
120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 98 000 Ft
500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 134 000 Ft
5000 m3 össztérfogat felett 190 500 Ft
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a felsorolt díjak 50%-a.

A használatbavételi engedéllyel rendelkező tartályokhoz tartozó csővezetékek, szerelvények, kútoszlopok létesítésének, átalakításának, bővítésének, valamint javításának és javítás utáni üzembevételének engedélyezési eljárási díja
Egy darab tartályhoz kapcsolódóan
50 m3 össztérfogatig 41 500 Ft
50 m3 felett 120 m3 össztérfogatig 44 000 Ft
120 m3 felett 500 m3 össztérfogatig 47 000 Ft
500 m3 felett 5000 m3 össztérfogatig 67 000 Ft
5000 m3 össztérfogat felett 95 000 Ft
Legfeljebb 5 db tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan
500 m3 össztérfogatig 55 000 Ft
500 m3 össztérfogat felett 64 500 Ft
Több mint 5 tartályból álló tároló létesítményhez kapcsolódóan 84 500 Ft
A javítás és a javítás utáni üzembevétel engedélyezésének díja a felsorolt díjak 50%-a

műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok:

XII. Kerületi Hivatal
Debreceni Járási Hivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Győri Járási Hivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal
Miskolci Járási Hivatal
Pécsi Járási Hivatal
Szegedi Járási Hivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályai, tároló-létesítményei esetében a javítás utáni üzembevételi jóváhagyási eljárást a javítást követően, az ismételt üzembevétel előtt kell lefolytatni. Az üzemeltetőnek a tárolótartály, tároló-létesítmény létesítése vagy átalakítása utáni üzembe helyezési engedély iránti kérelmet a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz kell benyújtania. Az engedélyt az üzemeltető a jogszabályban meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kérelmezheti.

EKEIDR2