Békéscsaba - Vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

Vásár, piac csak engedély birtokában, bevásárlóközpont csak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentést követően üzemeltethető.

Kulcsszavak: Vásár, piac, bevásárlóközpont

Vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetését végezni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges nyomtatványt és mellékleteit a hivatal részére elektronikus úton szükséges megküldeni, kivéve: magánszemélyek választhatják a papír alapú ügyintézést is.

Ügyintézési határidő: 20 nap

  1. Kérelem nyomtatvány
  2. A vásár és piac számára kijelölt terület, alapterület, méretarányos helyszíni rajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint egyéb létesítmények és nem árusítás céljára kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, - feltöltési útvonalak kijelölésével.
  3. A tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt.
  4. A vásár, piac működésének rendje.
  5. Az illeték megfizetéséről szóló igazolás.

A tevékenység végzésének engedélyeztetéséhez/nyilvántartásba vételéhez 3.000,- Ft eljárási illeték fizetendő. Az eljárási illetéket az elektronikus eljárás kezdeményezése során elektronikus úton kell megfizetni, magánszemély által papír alapon indított eljárás kezdeményezése során illetékbélyegben kell leróni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A tevékenység végzésének engedélyeztetése/nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Békéscsaba Település