Nemzetközi védjegybejelentés

A nemzetközi védjegybejelentéseket a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája lajstromozza. A tagállamok közül megjelölt országokban az oltalom a nemzeti úton lajstromozott védjegyekkel azonos jogokat biztosít, ha a nemzetközi jogszabályokban és a nemzeti védjegytörvényben szabályozott feltételek szerinti eljárásban az oltalmat jogerősen elismerik.

A tagországok bármelyikében honos bejelentők nemzeti védjegyükre vonatkozóan nemzetközi védjegybejelentést nyújthatnak be saját országuk hivatalánál, amely továbbítja a Nemzetközi Irodához.

Kulcsszavak: innováció, szellemi tulajdon, iparjogvédelem, nemzetközi védjegy, űrlapok, továbbítás, lajstrom, nemzeti védjegybejelentés, árujegyzék, áruosztály, továbbítási díj

Nemzeti védjegybejelentés bejelentője / Nemzeti védjegy jogosultja

A nemzetközi védjegybejelentést – a Nemzetközi Iroda által előírt idegen nyelvű űrlapon – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani, azzal a magyar nyelvű kérelemmel egyidejűleg, hogy azt az SZTNH továbbítsa a Nemzetközi Irodához.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A Nemzetközi védjegybejelentési kérelem benyújtásáról és a nemzetközi védjegyekkel kapcsolatos eljárásokról bővebb információkat olvashat a következő linkeken:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/vedjegyoltalom/nemzetkozi-bejelentes

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/vedjegyoltalom/modszertani-utmutato

A kérelem beérkezésétől számított két hónap. (Ha hiánypótlásra van szükség, akkor ez az időtartam módosulhat).

A nemzetközi bejelentést a Nemzetközi Iroda által rendszeresített nyomtatványon kell francia vagy angol nyelven az SZTNH-hoz benyújtani, 2 példányban.  A bejelentési nyomtatványt az SZTNH-hoz intézett magyar nyelvű kérelemnek kell kiegészítenie.

A bejelentés továbbításáért 10 700 Ft továbbítási díjat kell fizetni a Hivatal számára.

A bejelentési díjat a Nemzetközi Iroda számára közvetlenül kell megfizetni: http://wipo.int/madrid/en/fees/sched.html

Az eljárás díját a Hivatal 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik.  A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Magyar jogszabályok

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet

A védjegybejelentések elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

Nemzetközi jogszabályok

Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény (Kihirdette az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet)

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás (Kihirdette az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet)

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv

(Kihirdette az 1999. évi LXXXIII. törvény)

2009. évi XXVI. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetésérő szóló 2009. évi XXVI. törvényl;

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat;

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ehhez kapcsolódó Jegyzőkönyvre vonatkozó Közös Végrehajtási Szabályzat;

Védjegyjogi Szerződés (Kihirdette az 1999. évi LXXXII. törvény);

A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás

(Kihirdette az 1983/1. Nemzetközi Szerződés);

A védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodás;

Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés (Kihirdette a 2008. évi LX. törvény)

SZTNH