Tájékoztatás kérése elhalálozott személyről

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van elektronikus azonosítást követően, a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül, a nyilvántartást kezelő szervtől tájékoztatást kérni az adott személy elhalálozásának tényéről, helyéről és időpontjáról.

Kulcsszavak: elhalálozás, lekérdezés cél és jogalap nélkül

A lekérdezéseket bárki, cél és jogalap igazolása nélkül ingyenesen elvégezheti elektronikus azonosítást követően.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja.

A szolgáltatási felületen meg kell adni a lekérdezni kívánt személy természetes azonosító adatait:

Minden adat megadása kötelező, ennek hiányában a kérelem nem nyújtható be.

Egy lekérdezés során csak egyetlen személy adatai adhatók meg, de a lekérdezés teljesítését követően újabb személy lekérdezése indítható.

A lekérdezést követően az információk azonnal rendelkezésére állnak.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

Elhalálozott személyre vonatkozó tájékoztatás kizárólag elektronikus azonosítást követően, ezen szolgáltatás igénybevételével kérhető.

A lekérdezés eredménye a polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásában szereplő adatok alapján közvetlenül a szolgáltatási felületen jelenik meg, amely vonatkozhat arra, hogy  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

EKTFO