Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság-Elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat igénylése

Egy természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlan tulajdoni viszonyában történő változást megelőzően (tipikusan adás-vétel, csere okán) az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot elővásárlási jog illet meg.

Kulcsszavak: HNPI, elővétel

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bekezdése alapján védett természeti terület tulajdonjogának változásakor a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyet az Igazgatóság jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében - sorrendben az igazgatóságot követően - a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. Az ügyben eljárók köre tipikusan az ügyvédek, közjegyzők.

Amennyiben az adásvétel/csere/ajándékozás tárgyát képező ingatlan védett terület, akkor az okirat aláírását követően Ön, mint az eljáró ügyvéd megkeresi a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot az elővásárlási jogról szóló nyilatkozat beszerzése érdekben.

A tulajdonváltozást rögzítő okirat aláírását követően, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés előtt.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Telefon: +36 52 529 920

E-mail: hnp@hnp.hu

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

HNPI