Budapest 11 Kérelem az önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadáshoz

A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja: házastársát; gyermekét; a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekét; szülőjét. A Polgármester a bérlő írásbeli kérelmére hozzájárulhat az alábbi személyek befogadásához: testvér, nagyszülő, vele együtt lakó gyermekének házastársát, (a befogadott gyermekének nem az együttlakás ideje alatt született) unokáját, élettársát.

Kulcsszavak: befogadás, gyermek, szülő, testvér, nagyszülő, házastárs

Természetes személy

A bérlő számára személyesen, postai vagy elektronikus úton nyílik lehetőség a kérelem benyújtására.

Hozzájárulás nélkül nem fogadhatja be - testvér, - nagyszülő, - vele együtt lakó gyermekének házastársát,- (a befogadott gyermekének nem az együttlakás ideje alatt született) unokáját,- élettársát.

Polgármester döntését követő 60 nap.

Kérelem az önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadáshoz - elektronikusan kitölthető

Kérelem az önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadáshoz - kézzel kitölthető

Polgármester

Budai Központi Kerületi Bíróság

Vagyonnyilatkozat - elektronikusan kitölthető

Vagyonnyilatkozat - kézzel kitölthető

Lakás állapotfelmérésére vonatkozó adatlap - elektronikusan kitölthető

Lakás állapotfelmérésére vonatkozó adatlap - kézzel kitölthető

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól alkotott 1993. évi LXXVIII. törvény

Budapest 11. ker. Település