CSURGÓ-ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA, MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot állít ki, minden olyan gazdasági tevékenységet végző személynek (üzemeltetőnek), aki zajt okoz, és ezzel a védendő környezetet, és a hatásterületen élőket zavarja. Például: kis -és nagykereskedelmi, -vendéglátó, -sport, -szórakoztató, üzemi és -szabadidős tevékenységek, épületek építése, egyéb létesítmények, berendezések stb. vonatkozásában.

Kulcsszavak: zajkibocsátás, zajpanasz

A környezeti zajforrás üzemeltetője.

kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez személyesen, postai vagy elektronikus úton.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő kérelem. Esetlegesen csatolandó: meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához

Az eljárás illetékmentes.

A település jegyzője, mint I. fokon eljáró környezetvédelmi hatóság a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) valamint 10.§ (1) bekezdései alapján.

Az elsőfokú helyi hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint meghatározott határidőn belül a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz címzett illetékmentes fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Csurgó Település