GYÖNGYÖS - FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY/BEJELENTÉS

Amennyiben a kérelmező saját költségére kíván közterületen lévő fás szárú növény kivágatni, úgy ehhez szükséges a kivágás engedélyezése iránti kérelmet benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Kulcsszavak: fakivágás faültetés növénypótlás

Kérelmező olyan magánszemély vagy vállalkozás lehet, aki saját költségére közterületen lévő fás szárú növényt kíván kivágni.

Kivágás engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Személyesen intézhető:

» A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal (gyongyos.hu)

Ügyintézési határidő 60 nap

Formanyomtatványon „Fakivágási engedélykérelmet/bejelentést” benyújtani az alábbi tartalommal:

Nincs fizetési kötelezettség.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság

A döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000 Ft.

Milyen módon kell gondoskodnom a növény pótlásáról?

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Gyöngyös Település