Vásár, illetve piac csak a kereskedelmi hatóság (a jegyző) által kiadott üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.

A helyi termelői piac üzemeltetéséhez nincs szükség piacüzemeltetési engedélyre. A helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) történő bejelentéssel üzemeltethető.

">

Érd - Vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetése

Vásár, illetve piac csak a kereskedelmi hatóság (a jegyző) által kiadott üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.

A helyi termelői piac üzemeltetéséhez nincs szükség piacüzemeltetési engedélyre. A helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) történő bejelentéssel üzemeltethető.

Kulcsszavak: vásár, piac, bevásárlóközpont

Magyarországon bejegyzett / nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet elektronikus úton lehet benyújtani az e-önkormányzat portálon keresztül a piac, vásár fekvése szerint illetékes jegyző részére.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha az adott szolgáltatási tevékenység bejelentése közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásnak vagy igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősül, a bírság összegének számítása alapjául kétezer-ötszáz forint összeget kell figyelembe venni.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 20 nap. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi.

Be kell nyújtania

illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

Vásár-, piactartási engedély alól kivétel a közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység, amire a kereskedelmi tevékenységek bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű vásár, piac, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1.000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti.


A biztonsági terv tartalmazza:

Elektronikus úton benyújtható kérelem elérhető az E-önkormányzati portálon: E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)

Érd Település