NKVH: Kvótakiosztás - Nyomonkövetési módszertani terv módosítására irányuló kérelem

Az Üzemeltetőnek a nyomonkövetési módszertani terv módosítását kell kezdeményeznie a módosított nyomonkövetési módszertani terv benyújtásával abban az esetben, ha az EU Bizottság 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelete 9. cikk (5) bekezdésében részletezett jelentős módosításnak tekintendő változás következik be, a bekövetkezésétől számított 15 napon belül. (A nyomonkövetési módszertani tervet az üzemeltetők első ízben a 2021-2025. évre vonatkozó alapadatjelentéssel (NIMs) együtt nyújtották be a Hatóság részére, jóváhagyás céljából.)

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, adatszolgáltatás, kvótakiosztás, nyomonkövetési módszertani tervklímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, adatszolgáltatás, kvótakiosztás, nyomonkövetési módszertani terv

Azon gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők), akik az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 1. mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe.

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ha az üzemeltető a hatóság által előírt, a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezheti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alkalmazásával. (410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (4))

A nyomonkövetési módszertani terv módosítására vonatkozó kérelmet a jelentős módosításra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül be kell nyújtani.

Módosított nyomonkövetési módszertani terv, hitelesítési jelentés, üzemeltetői kísérő levél, megjelölve melyik üzemeltető melyik létesítményére vonatkozik a kérelem.

A kérelem elbírálására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettséggel jár 2021. január 30. napjától (ld. 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet).

Az igazgatási szolgáltatási díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell átutalni, összege: 100.000 forint.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH