Hatósági bizonyítvány kiállítása Magyarországon szerzett szakmai gyakorlatról (egészségügyi és építész szakmák kivételével)

A hatósági bizonyítvány tanúsítja, hogy az államilag elismert oktatási intézmény által kiállított bizonyítvány vagy bizonyítvány és mesterlevél érvényes. A hatósági bizonyítvány tartalmazza a képzés jogszabályban előírt időtartamát és a képzés megkezdésének előfeltételeit, továbbá azt, hogy milyen szakmai tevékenység gyakorlására jogosít. Amennyiben a kérelmező valamely szabályozott szakmát Magyarországon ténylegesen és jogszerűen gyakorolt, illetve amennyiben a szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként vagy egyéni vállalkozóként gyakorolta, akkor a hatósági bizonyítvány ezt is tartalmazza.

Kulcsszavak: elismerés, honosítás, külföldi, Európai Unió, ekvivalencia, diploma, konformitási igazolás, 2005/36/EK irányelv, szabályozott szakma, szakmai tapasztalat

Az eljárást a képesítés tulajdonosa vagy meghatalmazottja , illetve a szakmai gyakorlatot szerzett személy vagy meghatalmazottja kezdeményezheti. 

Amennyiben Ön hatósági bizonyítvány kiállítását kéri, kérelmet kell benyújtania. A kérelmet személyesen, postai úton vagy e-mailben nyújthatja be. Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) nyújthatja be kérelmét, nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112 címre elküldeni. E-mailben történő benyújtás az ekvivalencia@oh.gov.hu címen lehetséges.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Amennyiben a beadvány a szükséges iratok nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az Oktatási Hivatal a hatósági bizonyítványt nem tudja kiállítani, az eljárást megszünteti. Az érdemi ügyintézés kezdőnapja – hiányos beadványok esetén – az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.

Az Oktatási Hivatal a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem esetében egy hónapon belül jár el, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott.

A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. Amennyiben az elismeréshez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft. A csekket az Oktatási Hivatal az Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (a bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Oktatási Hivatal

Felsőfokú oklevélről kiállított hatósági bizonyítvány ellen a határozat a kézbesítésétől számított 15 napon belül az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez címzett, szakképesítésről kiállított hatósági bizonyítvány ellen az emberi erőforrások miniszteréhez címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 10 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal honlapján olvashat: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/hatosagi_bizonyitvany/magyar_szakmai_gyakorlatrol

OH