Villamos energia - Villamosenergia-kereskedelmi és egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel kapcsolatos kérelem

Villamosenergia-kereskedelmi működési engedély vagy egyetemes szolgáltatói engedély kiadására, módosítására illetve visszavonására vonatkozó kérelem engedélyezési eljárása

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, villamosenergia-kereskedelem, egyetemes szolgáltatás, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH