GYÖNGYÖS – HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG MÉRSÉKLÉSI KÉRELEM

Iparűzési adóban az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

Kulcsszavak: helyi iparűzési adóelőleg mérséklés Gyöngyös; iparűzési adóelőleg mérséklése Gyöngyös; helyi iparűzési adóelőleg csökkentése Gyöngyös; iparűzési adóelőleg csökkentése Gyöngyös

Iparűzési adóalanyok.

Az adózó az adóelőleg módosítására vonatkozóan az esedékességének (naptári éves adózó esetében adóév március 15., illetve szeptember 15. napjáig, eltérő üzleti éves adózó az üzleti év I. féléves és/vagy II. féléves adóelőleg-részlet esedékességéig) időpontjáig kérelmet nyújthat be az általa bevallott adóelőleg módosítására, amennyiben előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

 Benyújtó személye: az adózó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az adóelőleg mérséklési kérelem benyújtására az "ASP-ADO-87M Helyi iparűzési adóelőleg mérséklési kérelem" iForm típusú űrlap https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap szolgál.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az iparűzési adóalany az iparűzési adóelőleg módosítását naptári éves adózó esetében adóév március 15. és/vagy szeptember 15. napjáig, eltérő üzleti éves adózó az üzleti év I. féléves és/vagy II. féléves adóelőleg-részlet esedékességének időpontjáig benyújtott kérelemben igényelheti.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó az adóelőleg mérséklésére irányuló kérelmét az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság határozatában foglalt esedékességi időpontban, az abban meghatározott módosított adóelőleg összegét köteles megfizetni Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-01200005 számú Iparűzési adó beszedési számla javára.

Az adóelőleg mérséklésére irányuló kérelem benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

1990. évi C. törvény a helyi adókról  https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település