Győr - Lakásbérleti jogviszony folytatása.

Önkormányzati bérlakás bérlőjének halála esetén a lakásbérleti jog folytatása.

Kulcsszavak: lakásbérlet jogviszony

Tartási szerződés esetén az önkormányzati bérlakás néhai bérlőjének eltartója. A bérlő halálakor a bérlővel együtt lakó, a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személy, amennyiben a bérlő a lakásba befogadta.

Az eljárás ügyfél formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani.

A kérelem a bérlő halálát követő kilencven napon belül nyújtható be.

A Győr-Szol Zrt. igazolása, hogy a bérlakással kapcsolatban peres eljárás nincs folyamatban. Tartási szerződés esetén a temetési számla másolata.

Díj- és illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

A határidő jogvesztő. A bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadható személy tekintetében az eljárás során az együttlakás tényétől függetlenül csak a bérbeadó igazolt hozzájárulása óta eltelt időt lehet együttlakásként figyelembe venni. Tartási szerződés alapján történő jogviszony-folytatás esetén a tartási szerződésben foglaltak az eljárás során ellenőrzésre kerülnek. A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a tulajdonosi jog gyakorlója helyszíni szemle során győződik meg.

Kérelem lakásbérleti jogviszony folytatásához (PDF)

Győr Település