MEKH - Fogyasztóvédelem - Engedélyes hivatalból indult hatósági ellenőrzés során tett nyilatkozata

Az érintett engedélyesek nyilatkozattételére szolgáló űrlap a  MEKH által hivatalból megindított hatósági ellenőrzések során. 

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, fogyasztóvédelem, hatósági ellenőrzés, nyilatkozattétel, villamos energia, földgáz, víziközmű-szolgáltatás

A Hivatal hatósági ellenőrzéssel érintett engedélyesei

A nyilatkozattétel elmulasztása eljárási bírság kiszabását, illetőleg hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után.

A felhívásban foglalt határidő

A felhívásban megjelölt nyilatkozatok, dokumentumok.

Nincs

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs,  bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető az eljárást lezáró döntés megtámadásával.

MEKH