Kecskemét - Állampolgársági eskü/fogadalom

A honosítási eljárás az állampolgársági esküvel vagy fogadalommal zárul.

Kulcsszavak: honosítás, állampolgársági eskü

Honosítást kérelmezők

Az anyakönyvvezető pontos, személyre szóló tájékoztatást ad az eskütétel időpontjáról.

Szükséges iratok: a kérelmező személyazonosságát és tartózkodási jogcímét okmányok

A honosítási okirat kiállításától számított egy éven belül esküt vagy fogadalmat kell tenni.

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport

Felügyeleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással kereset benyújtásának van helye. A keresetlevelet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Tábor u. 4. postacím: 6701 Szeged, P.:408.) címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, azonban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

 

Kecskemét Település