Víziközmű - Viziközművé minősítés űrlap

Bármely vizilétesítmény tekintetében, melynek státusza vitatott, a jogszbályban meghatározott kérelmezők valamelyike kérelmezheti ezt a minősítésre irányuló eljárást a hivataltól. Az eljárás eredményeképpen a hivatal egyedileg dönti el, hogy a vitatott vizilétesítmény víziközműnek minősül, vagy sem.

Kulcsszavak: MEKH, működési engedély, kérelem, víziközmű-rendszer, vkr, ivóvíz, szennyvíz, víziközművé minősítés, vizilétesítmény

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)  6. § (6) bekezdésének megfelelően az érdekelt ellátásért felelős, az érintett önkormányzat, vagy a vízilétesítmény tulajdonosa, vagy üzemeltetője. 

75 nap

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok

A minősíteni kívánt  vizilétesítményként kell megfizetni a 200 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet E) táblázatának 20. sora alapján

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, közigazgatási per

MEKH