Női munkavállalók - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban Mt.) védelemben részesíti a női munkavállalókat a munkaviszony szabályozása során (pl. várandósság, éjszakai munkavégzés, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, stb.). A női munkavállalók számára például a várandósság és a szoptatás alatt is biztosítani kell az alapvető munka-és foglalkoztatási feltételeket.

Kulcsszavak: női munkavállaló, várandósság, nők, munkavállalás, munka, munkavállaló, foglalkoztató, munka törvénykönyve

Női munkavállaló és a munkáltató

Speciális szabályok az Mt-ben, melyek a női munkavállalókra vonatkoznak

A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszonyból vagy a törvényből származó igényét első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák előtt érvényesítheti. A munkajogi igény 3 év alatt évül el.

 Amennyiben munkaügyi pert indítana, azt kizárólag keresetlevéllel lehet szóban vagy írásban. Munkaügyi perben – ha jogi képviselő nélkül jár el - kizárólag formanyomtatványon nyújtható be a kereset.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

NISZ ZRT.