Villamos energia - Magánvezetékekre és közvetlen vezetékekre vonatkozó engedélykérelmek űrlapja

Magán- vagy  közvetlen vezeték létesítési, módosítási és megszüntetési kérelem engedélyezési eljárása.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, villamos energia, kérelem, átviteli, elosztó, magánvezeték, közvetlen vezeték, létesítési, modósítási, megszüntetési, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.
 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 
 

MEKH