Kérelem származási perindításhoz történő hozzájáruláshoz, és eseti gyám kirendelésére

Az apaság vagy anyaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti.
Az apaság megállapítása és az apaság vélelmének megdöntése iránti per megindításához a gyámhatóság a gyermek törvényes képviseletének ellátására eseti gyámot rendel ki, ha a perben gyermeke törvényes képviselőjeként az anya nem járhat el vagy nem kíván eljárni.Az apaság megállapítása iránt a pert a jogosultnak személyesen kell megindítania. 

Kulcsszavak: Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gyám kirendelése iránti kérelem

A gyámhivatal hozzájárulásának megadását a nyilatkozatot tevő férfi, az anya vagy más törvényes képviselő, a gyermek, továbbá a jegyző, a bíróság vagy az anyakönyvvezető kérheti.

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén
- a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának,
- az ügyei vitelében akadályozott, illetőleg cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek
a lakóhelye található.

Függő hatályú végzéssel 60 nap.
Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha a kiskorú gyermek érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja.

Személyazonosító okmányok

Az eljárás illetékmentes.

EKEIDR2