Társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban – társadalombiztosítási járulékok fizetése

Ebben a részben a biztosított munkavállalók után fizetendő társadalombiztosítási járulékokról olvashat.

Kulcsszavak: társadalombiztosítási járulék, járulékfizetés, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, munkavállaló, munkáltató

A munkavállalónak a társadalombiztosítási és munkanélküli ellátásokban való részesülés érdekében 18,5 százalék járulékot kell fizetnie.

 

A járulékokat a munkáltató a munkavállaló bruttó munkabéréből levonja és megfizeti az adóhatóságnak.

 

A munkáltatónak a munkavállaló bruttó munkabére után 15,5 százalék szociális hozzájárulási adót és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást kell fizetnie. Ha a munkáltató a munkabéren kívül egyéb juttatásokat is ad, azok után további fizetési kötelezettsége lehet.

A bevallás késedelmes benyújtása esetén a természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A járulékok késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.  A késedelmi pótlék felszámítása főszabály szerint nettó módon történik, amely során a NAV az egyes adónemekben fennálló tartozások összegét (a pótlék alapját) csökkenti a más adónemben fennálló többlet összegével. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a hátralék fennállásának napján érvényes jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része.

 

Ha a munkáltató (kifizető) adólevonási kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, vagy a megállapított és levont adót nem fizette meg, késedelmi pótlék mellett ötven százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a levonni, illetve megfizetni elmulasztott adó összege.

A munkáltatónak a levont járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és bevallania.

A munkáltatónak a levont járulékokról havonta bevallást kell benyújtania az adóhatóság felé.

A levont járulékokról a munkáltatónak a havi adó- és járulékbevallást kell benyújtania elektronikusan, a 2008 jelű nyomtatványon.

A járulékokat a munkáltató a havi adó és járulékbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig.

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

A jogorvoslat nem értelmezett.

A biztosított által fizetendő járulékok:

 

A szociális hozzájárulási adó mértéke: 15,5%.

 

 

A járulék és a szociális hozzájárulási adó megfizetésével kapcsolatos számlaszámok:

 

Megnevezés

Költségvetési számla száma

Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN-számlaszám

NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06055802

HU22100320000605580200000000

 

NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla

10032000-06055819

HU91100320000605581900000000

 

NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla

10032000-06056456

HU86100320000605645600000000

NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla

10032000-06055826

HU11100320000605582600000000

 

NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

10032000-06055912

HU121100320000605591200000000

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

NAV