ÉRV ZRt - Számlamásolat kérése

A felhasználó hiteles számlamásolatot igényelhet ezen a nyomtatványon.

Kulcsszavak: Számla, Számlamásolat

Felhasználó

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy online felületünkön számláiról információkat kaphat. Amennyiben papír alapú számlájáról hiteles másolatot igényel, kérjük, adja meg a kért számla sorszámát! Egy évnél régebbi számlák megjelenítését is kezdeményezheti.

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az ügyintézés díjmentes

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárás lehetőségét.  

 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27.) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

ÉRV ZRT