MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA TAGSÁGI VISZONY SZÜNETELTETÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

Tagsági viszony szüneteltetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII törvény 14/A § (3) esetében.

Kulcsszavak: MGYK TAGSÁGI VISZONY SZÜNETELTETÉS

Gyógyszerészi kamarai tag

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/A. § (3) Aki egészségügyi tevékenységet közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony keretében eljárva, nem kizárólag egészségügyi képesítéshez kötött munkakörben végez, kérheti kamarai tagsága szüneteltetését, vagy – ha kamarai tagsággal nem rendelkezik – e jogviszonya keretében az egészségügyi tevékenységet kamarai tagság nélkül is végezheti. Ha a közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy további – nem közszolgálati, kormányzati szolgálati – jogviszonyban is egészségügyi tevékenységet végez vagy kíván végezni, e további jogviszonyában az egészségügyi tevékenység végzésének feltétele a kamarai tagság. Ez utóbbi esetben a közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységgel összefüggésben valamennyi kamarai tagságból eredő jog és kötelezettség szünetel.1

14/B. § (1) A területi szervezet a 14/A. §-ban foglalt eseteken túlmenően írásbeli kérelem alapján határozattal szünetelteti a tagsági viszonyát annak a kamarai tagnak, aki ezt kéri.

(2) A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó – a 14/A. § eltérő rendelkezése hiányában – egészségügyi tevékenységet nem végezhet.

(3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag írásbeli kérelmére határozattal helyreállítja.

A kamarai tag, a tagsági viszony szüneteltetésére rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében
- postai úton
- személyesen

Nincs

Főszabályként a kérelem az MGYK területi szervezete, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 8 nap.
Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)

- kitöltött tagsági viszony szüneteltetésére irányuló kérelem
- MGYK tagsági kártya postai úton történő visszaküldése a területi szervezet részére

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete
https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html
https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20211007/megyei_hivatali_kapuk.pdf

Felettes szerv/jogorvoslat

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség
cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B
telefon: +36 1 351 94 83
e-mail: hivatal@mgyk.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:
hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara
rövid név: MGYK
KRID szám: 338169369

A tagsági viszony szüneteltetésére irányuló kérelem postai úton is benyújtható.

Ebben az esetben az ügyintézés módja:

Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok

MGYK