Minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezet kijelölése

Az eljárás célja, hogy kijelölje azon szervezeteket, amelyek jogszabályi felhatalmazás alapján a minősített elektronikus aláírást és bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsíthatják.

Kulcsszavak: megfelelőségértékelés; megfelelőségértékelési vizsgálat; tanúsítás; kijelölés; eIDAS; minősített elektronikus aláírás; minősített elektronikus bélyegző; MALE; BALE

Az eljárás kérelemre indul, ehhez a fenti „Ügyintézés indítása” gombra kattintva elérhető online űrlapot kell kitölteni és csatolni a Benyújtandó dokumentumok menüpontban található dokumentumokat.

 

A kijelölési bizottság az eljárás során megvizsgálja a kérelmező alkalmasságát. A vizsgálat szempontjai az alábbiak:

Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenység végzéséhez leányvállalatot vagy alvállalkozót (közreműködő) kíván igénybe venni, akkor a közreműködőnek is meg kell felelnie a kérelmező szervezetre vonatkozó követelményeknek, amelyet a kijelölési bizottság ugyancsak megvizsgál. A közreműködő szervezet alkalmasságának alátámasztására vonatkozó dokumentumokat a kérelmező szervezetnek a kijelölő hatóság rendelkezésére kell bocsátania.

Az eljárás során a kijelölő hatóság hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt, amennyiben a benyújtott dokumentumok nem teljes körűek. A kérelmező a kijelölő hatóság által meghatározott határidőn belül köteles pótolni a hiánypótlási felhívásban megjelölt dokumentumokat, információkat.

Az engedély a kijelölési okiratban meghatározott, legfeljebb három éves időtartamra szól.

A kijelölési engedéllyel rendelkező szervezetnek a megelőző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről jelentést kell készítenie, és azt minden év január 31-éig meg kell küldenie a bizalmi felügyelet (a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) számára.

Az eljárásért fizetendő díj (igazgatási szolgáltatási díj) mértéke 53000 Ft, amelyet a Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01483305 számú számlájára kell megfizetni, banki átutalással.

Kijelölő hatóság: Belügyminisztérium. A kijelölő hatóság munkáját kijelölési bizottság segíti, vezetőjét a kijelölő hatóság kéri fel. A bizottság tagjai:

A minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 41/2016. (X. 13.) BM rendelet

EKFO