Győr - Előzetes regisztrációs nyilvántartás alapján történő elhelyezés

Önkormányzati bérlakás határozott idejű bérleti szerződésének elnyerésére irányuló kétlépcsős pályázati rendszer.

Kulcsszavak: bérlakás regisztrációs

Nagykorú, természetes személyek azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Az eljárás ügyfél kérelmére indul, majd a kérelem kedvező elbírálása esetén a havi rendszerességgel kiírásra kerülő pályázaton vehet részt.

A kérelem benyújtása folyamatos.

Jövedelmek igazolása.

Illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága.

Győri Járásbíróság.

Kérelem benyújtása szempontjából bizonyos vagyoni körülmények, valamint korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek. A jogszabályban rögzített jövedelemhatárt kell figyelembe venni. A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a tulajdonosi jog gyakorlója helyszíni szemle során győződik meg. A pályázat útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 1 évre szól, mely a szerződés lejártát követően 3 évre meghosszabbítható.

Előzetes regisztrációs nyilvántartásba vételi iránti kérelem (PDF)

Pályázat előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakásokra (PDF)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.

Győr Település