Érd - Házszámrendezési, házszám-megállapítási eljárás, hatósági bizonyítvány a házszám igazolásáról

A házszámmal nem rendelkező, a kialakult számsorba nem illeszkedő, a nyilvántartás alapján több azonos közterületnévvel, házszámmal rendelkező ingatlan esetén lehetőség van a házszám megállapítása vagy megváltoztatása iránti eljárást kezdeményezni. A házszám igazolására hatósági bizonyítvány igényelhető.

Kulcsszavak: Házszám

Az  eljárást kezdeményezheti, akinek jogi érdeke fűződik a házszám megállapításához, megváltoztatásához, igazolásához.

Kötelezett: ingatlantulajdonos, illetve ingatlannal rendelkezni jogosult

Az eljárást magánszemély kérelemezheti:

- papír alapon személyesen, illetve postai úton;

- elektronikus úton a (https://epapir.gov.hu/) oldalon.

A gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (https://epapir.gov.hu/) kezdeményezheti az eljárást.

 

A valós állapotnak megfelelő házszámot a közterületről jól látható helyen ki nem helyező ingatlantulajdonossal, illetve ingatlannal rendelkezni jogosulttal szemben közigazgatási bírság kiszabásának van helye, melynek összege természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjed.

Ügyintézési határidő 60 nap, fellebbezési határidő: döntés kézhezvételétől számított 15 nap.

Eredetiben aláírt kérelem, illetve a kérelmet alátámasztó dokumentumok: (pl.: földhivatali határozat, tulajdoni lap)

Alapeljárás: illetékmentes, fellebbezés: 5.000,- Ft illeték

Jegyző

Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése bírálja el a megfellebbezett döntést.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézés menetéről, illetve a kérelem letölthető: https://www.erd.hu/e-ugyintezes/hazszam-es-cim-eljarasi-ugyek

Érd Település