Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére irányuló kérelem

Ha egyes vadfajok állománya a mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenység folytatását, az élőhelyen található termékeket, terményeket, a mesterséges vizek halállományát, a vadászterület biológiai életközösségét, valamint a védett természeti területet jelentősen veszélyezteti, a vadászati hatóság a károsult kérelmére, illetőleg az erdészeti vagy természetvédelmi hatóság kezdeményezésére, vagy hivatalból kötelezi a vadászatra jogosultat az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére.

Kulcsszavak: vadfajok, állomány, határidő, belüli, csökkentés, szükséges, védőintézkedések, kérelem

A károsult, illetve az erdészeti vagy természetvédelmi hatóság.

Az alábbi adatok megadása szükséges: 

ügyfél neve és címe, a károkozás helye (vadászterület, hrsz.), a károsított területen folyó gazdálkodási mód. 

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Kérelem, gazdálkodói jogosultság igazolása (amennyiben a tulajdoni lapon nincs feltüntetve), igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum, meghatalmazottként történő eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum. A vadállomány túlszaporodásának alátámasztása (kárfelvételi jegyzőkönyv, erdővédelmi bírság határozat stb.)  

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) vagy (elektronikus ügyintézés esetében kizárólag) átutalási megbízás. 

Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatal (Csongrád megye esetében a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal).

Van lehetőség fellebbezés benyújtására. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet megtenni. A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal részére kell címezni, de az elsőfokú eljárást lefolytató Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatalához kell benyújtani.  A fellebbezés díja az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a. (3000 Ft.)

A vadászati hatóság csak abban az esetben rendelkezik az állományszabályzó vadászat elrendeléséről, ha az eljárás során azt állapítja meg, hogy a kárt vad okozta és a kárt okozó vad állománya az elviselhetőnél magasabb. Amennyiben a vad által okozott kár csökkenthető egyéb megelőző intézkedések segítségével, állományszabályzó vadászat elrendelésére nem kerül sor.

Mi az állományszabályozó vadászat? A kérelem benyújtását követően mennyi időn belül kezdik meg az állományszabályzó vadászatot? - Az állományszabályzó vadászat elrendelése nem kizárólagos következménye a kérelem benyújtásának. A vadászati hatóság csak abban az esetben rendelkezik az állományszabályzó vadászat elrendeléséről, ha az eljárás során azt állapítja meg, hogy a kárt vad okozta és a kárt okozó vad állománya az elviselhetőnél magasabb. Amennyiben a vad által okozott kár csökkenthető egyéb megelőző intézkedések segítségével, állományszabályzó vadászat elrendelésére nem kerül sor.

EKEIDR2