Szőlő törzsültetvény és alanyszőlő ültetvény létesítés

A szőlő szaporítóanyag előállítására szolgáló törzsültetvény és alanyszőlő ültetvény létesítését a Nébih engedélyezi. A Nébih a kérelem és mellékletei alapján dönt szőlő törzsültetvények esetén az előzetes telepítési engedélyezésről, alanyszőlő ültetvények esetén telepítési engedélyezésről. 

Kulcsszavak: Szőlő, szaporítóanyag, törzsültetvény, alany, alanyszőlő, ültetvény, telepítés, létesítés

Szőlőiskolai engedéllyel rendelkező természetes és jogi személy

 A szőlő szaporítóanyag előállítására szolgáló törzsültetvény és alanyszőlő ültetvény létesítését a Nébih engedélyezi. A törzsültetvény létesítés iránti kérelmet a Nébih honlapjáról is letölhető "Kérelem szőlő törzsültetvény előzetes telepítési engedélyhez" című űrlapon, az alanyszőlő ültetvény létesítés iránti kérelmet a „Kérelem alanyszőlő ültetvény telepítési engedélyhez” című űrlapon a szükséges dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Nébih a kérelem és mellékletei alapján dönt szőlő törzsültetvények esetén az előzetes telepítési engedélyezésről, alanyszőlő ültetvények esetén telepítési engedélyezésről. Figyelem! Szőlő szaporítóanyagot csak a minősítő szemlét követően, annak eredményétől függően lehet az ültetvényről felhasználni, valamint, a tulajdonosnak a törzsültetvény és az alanyszőlő ültetvény megszüntetését a Nébihbe be kell jelenteni.

Szőlő törzsültetvény létesítési kérelemhez: "Kérelem szőlő törzsültetvény előzetes telepítési engedélyhez" űrlap; fajtafenntartó hozzájárulását tanúsító okirat (kivéve, ha a szaporító, illetve a telepítő maga a fajtafenntartó); a telepítendő terület méretarányos térképe; nyilatkozat az előző évi előveteményről és arról, hogy legutóbb mely évben volt a terület szőlőiskolával, vagy szőlőültetvénnyel hasznosítva; az ültetési anyagot előállító üzem nyilatkozata vagy a két fél közötti szerződés, mely szerint a kívánt fajtaösszetételű és kategóriájú ültetési anyagot biztosítja; a terület növényegészségügyi vizsgálatának eredményét közlő jegyzőkönyv másolata, melynek alapján a terület talaja prebázis, bázis és certifikált kategória esetén mentes a szőlővírusok terjedését elősegítő káros szervezetektől; a területileg illetékes kormányhivatal szaporítóanyag felügyelőjének jegyzőkönyve a terület alkalmasságáról; a termékpálya szerinti terméktanácsi tagságról szóló igazolás (hegyközségi tagsági igazolás).

Alanyszőlő ültetvény létesítési kérelemhez: „Kérelem alanyszőlő ültetvény telepítési engedélyhez” űrlap; hozzájáruló nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő földrészlet esetén; hozzájáruló nyilatkozat, ha a kérelmező földhasználó nem a kérelemben megjelölt földrészlet tulajdonosa; öt évnél nem régebbi az ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv másolata (1500 m2 alatt egyszerűsített talajvédelmi terv); a telepítéssel érintett földrészlet, ezen belül a telepítendő terület határvonalát és helyrajzi számát tartalmazó áttekinthető, az ingatlan-nyilvántartási térkép alkalmas méretarányban kinyomtatott másolatán elkészített vázlat; a fajtafenntartó hozzájárulását tanúsító okirat (kivéve, ha a szaporító, illetve a telepítő maga a fajtafenntartó); nyilatkozat az előző évi előveteményről és arról, hogy legutóbb mely évben volt a terület szőlőiskolával, vagy szőlőültetvénnyel hasznosítva; az ültetési anyagot előállító üzem nyilatkozata vagy a két fél közötti szerződés, mely szerint a kívánt fajtaösszetételű és kategóriájú ültetési anyagot biztosítja; a terület növényegészségügyi vizsgálatának eredményét közlő jegyzőkönyv másolata, melynek alapján a terület talaja prebázis, bázis és certifikált kategória esetén mentes a szőlővírusok terjedését elősegítő káros szervezetektől; a területileg illetékes kormányhivatal szaporítóanyag felügyelőjének jegyzőkönyve a terület alkalmasságáról; a termékpálya szerinti terméktanácsi tagságról szóló igazolás (hegyközségi tagsági igazolás).

Alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezése összefüggő területenként 5.900 Ft

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény nyomtatványok

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Kérelem szőlő törzsültetvény előzetes telepítési engedélyhez űrlap
Kérelem alanyszőlő ültetvény telepítési engedélyhez űrlap

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 19. § (1) bekezdés és 23. § (2) bekezdés he) pontja
87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 5. § (2)-(4) bekezdés, 6. § (1)-(3) bekezdés
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet  a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről 2. § (1) és 3.§ (1) bekezdés 

NÉBIH