Közüzemi szolgáltató nyilatkozata számlakibocsátásról

Elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül azon közüzemi szolgáltató, amely szolgáltatásaiért a nyilatkozata alapján a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150 000 számlát bocsátottak ki.

Kulcsszavak: EÜF,Felügyelet, Elektronikus Ügyintézési Felügyelet, közmű szolgáltató nyilatkozat, közüzemi szolgáltató, közüzemi szolgáltató nyilatkozat, nyilatkozat számlakibocsájtásról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 33. pont hatálya alá tartozó elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő közüzemi szolgáltatók.

A közüzemi szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy szolgáltatásaiért a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150 000 számlát bocsátott-e ki.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

közüzemi szolgáltató: az a vállalkozás, amely törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozik, amely e kötelezettség alapján víziközmű-szolgáltatást, távhőszolgáltatást, települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begyűjtésére, gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló szolgáltatást, kéményseprő-ipari szolgáltatást, egyetemes postai szolgáltatást, villamos energia egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerződés vagy hálózathasználati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást, valamint földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére földgáz-kereskedelmi szerződés vagy elosztóhálózat-használati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást nyújt és a szolgáltatásaiért a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150 000 számlát bocsátott ki.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

EUF