Kecskemét - Vízilétesítményekkel kapcsolatos ügyintézés

Víziközművek: Víz-, szennyvízvezetékkel, valamint vízmérővel kapcsolatos ügyintézés. (tulajdonosi hozzájárulás és ingyenes átadás-átvételi szerződés megkötése (előszerződés/megállapodás))

Egyéb vízilétesítmények: Víziközműként nem nyilvántartható egyéb más jellegű közcélú / saját célú vízi létesítményekkel kapcsolatos hozzájárulás. 

Kulcsszavak: előszerződés, víziközmű, vízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékvíz csatorna, víziközmű átadás-átvétel, végleges megállapodás

Szolgáltatók, tervezők, kivitelezők.

Az eljárás kérelemre indul.

Benyújtás módja: e-mail (jogi@kecskemet.hu), posta (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), e-papír és személyesen ügyfélfogadási időben.

Formai követelmények: nincs

Hozzájárulás nélkül a kivitelezési munka nem kezdhető meg.

Ügyintézés: 30 nap (amennyiben a közútkezelői hozzájárulást egyidejűleg kérik meg, az ügyintézési idő 21 nappal meghosszabbodik, tekintettel a társosztály ügyintézési határidejére)

Ügyfél: A végleges víziközmű átadás-átvételi megállapodáshoz szükséges dokumentumok beadásáról a víziközművek műszaki átadás-átvételétől számított 30 napon belül kell az ügyfélnek gondoskodnia.

- Kérelem

- Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által hitelesített tervdokumentáció

- terület kimutatás

- Közútkezelői hozzájárulás másolata (amennyiben közterületet érint a kivitelezés)

nincsen

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

nincsen

nincsen

2011 évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Kecskemét Település