Elektronikus ügyintézés az MNB hatósági tevékenységében

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi a  gazdálkodó szervezetek, valamint a jogi képviselő útján eljáró ügyfél és a Magyar Nemzeti Bank között is az elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

Az MNB az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló természetes személyek ügyfelek részére is biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Kulcsszavak: Elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás, E-ügyintézési törvény, MNB törvény, gazdálkodó szervezet ügyfél, természetes személy ügyfél, bejelentés, kérelem, űrlap

Az MNB előtti hatósági eljárásokban a gazdálkodó szervezetek, valamint a jogi képviselő útján eljáró ügyfelek számára kötelező az elektronikus ügyintézés, a természetes személyek számára ez választható kapcsolattartási forma.

Gazdálkodó szervezet ügyfelek részére

Az MNB és a gazdálkodó szervezet ügyfél közötti kapcsolattartás az MNB tv. 45. §-ában meghatározott hatósági ügyek tekintetében az elektronikus ügyintézés és elektronikus kapcsolattartás az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében történik.

Az MNB a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben saját elektronikus ügyintézési felületén, az ERA rendszerben (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) biztosítja az elektronikus ügyintézést, amely az MNB honlapjáról és a https://era.mnb.hu/ címen érhető el.

Természetes személy ügyfelek részére

A természetes személy ügyfelek részére az MNB az elektronikus kapcsolattartást kizárólag a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, a biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás útján teszi lehetővé. A központi rendszerhez a kapcsolódás természetes személy ügyfelek esetében ügyfélkapu útján történik.

Az elektronikus eljárásra kötelezett, ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek és jogi képviselők által a nem megfelelő kapcsolattartási formában (pl. papír alapon vagy e-mailben) benyújtott beadványok joghatás kiváltására nem alkalmasak.

Az egyes eljárásokra vonatkozó határidőket az MNB törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint az ágazati törvények tartalmazzák.

Az MNB a honlapján részletes útmutatókat publikált az egyes hatósági eljárásokról, valamint a benyújtandó dokumentumok köréről, különösen az engedélyezési eljárások esetén.

A konkrét eljárásokra vonatkozó információkért keresse fel az MNB honlapját: https://www.mnb.hu, engedélyezési vonatkozású ügyekben az alábbi aloldalt: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes.

Egyes kérelemre induló hatósági eljárások díjkötelesek. Az egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat és megfizetésének módját a 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet határozza meg.

Az engedélyezési eljárásokra vonatkozó általános e-ügyintézési szabályok a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes oldalon találhatóak.

Az egyes eljárásokra vonatkozó elektronikus űrlapok az ERA rendszeren belül a megfelelő szolgáltatáson belül találhatók. Az ERA rendszer használatához előzetes regisztráció szükséges.

Az MNB a természetes személyek részére űrlapokat tesz közzé a bejelentési kötelezettségeik teljesítéséhez, kérelmeik benyújtásához az alábbi honlapon:

https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/e-ugyintezes

Az állandó bennfentesek jegyzékével, az ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentesek jegyzékével és a vezetők, illetve velük szoros kapcsolatban állók ügyleteivel kapcsolatos további űrlapok szintén a https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/e-ugyintezes honlapon találhatók.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez utóbbi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő esetleges kérdés esetén a MAR rendelkezései az irányadók.

2015. évi CCXXII. törvény   az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2013. évi CXXXIX. törvény   a Magyar Nemzeti Bankról szóló

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet Az E-ügyintézési tv., valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról  

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet   a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 596/2014/EU RENDELETE a piaci visszaélésekről (MAR)

MNB