Egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés iránti kérelem előterjesztése

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélszolgálat a hét minden napján 06:00 és 22:00 között fogadja az arcképes azonosítás regisztrációt és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés megkereséseket. Az egyszeri regisztrációs, valamint az arcképmás- és aláírás-felvételező folyamat a szigorú információbiztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében ügyintézői közreműködést igényel. A sikeres arcképes azonosítási regisztrációt követően már ügyintéző közreműködése nélkül, automatikus módon, léphetnek be az elektronikus ügyintézési térbe, ahol minden elektronizált ügy intézése elérhetővé válik.

Kulcsszavak: videotechnológián keresztül, VKTA, videochat, vezetői engedély meghosszabbítás, jogosítvány

A szolgáltatás igénybevételével lehetőség van arcképmás- és aláírás felvételezésére, melyek a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához használhatóak fel.


A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alatt álló állampolgárok.

A szolgáltatás kizárólag a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), videotechnológián keresztül történő arckép-azonosítási szolgáltatásán keresztül vehető igénybe.

Sikeres azonosítást követően kezdődhet meg az arcképmás- és aláírás-felvételezés folyamata. Az arcképmás és aláírás felvételezése videokapcsolat útján, a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal munkatársának közreműködésével valósul meg.

Arcképmás-felvétel készítéséhez az ügyfélnek – asztali és hordozható számítógép használata esetén - testhelyzetét úgy szükséges igazítania, hogy arcképe megjelenjen a képernyőn látható sziluettben. Mobiltelefonnal az ügyfélnek a kép elkészítéséhez az előlapi vagy a hátlapi kamerát kell használnia, továbbá a sikeres fénykép-felvételezés feltétele a homogén háttér és a megfelelő fényviszonyok biztosítása. A sikeres beállítást az ügyintéző szóbeli instrukciókkal támogatja. Helyes beállítást követően az ügyintéző arcképmás-felvételt készít. Az előírásoknak megfelelő felvétel esetén a kijelzőn megjelenik az arcképmás. Az elkészült arcképmás az Ön jóváhagyását követően átadásra kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba, ahonnan később vezetői engedély igénylés során feldolgozásra kerül, az új okmányhoz hozzárendelhetővé válik.

Az aláírás-felvételezés a sikeres arcképmás-felvételt követően történik, amelynek során aláírás sziluett jelenik meg a képernyőn/kijelzőn.

A fehér lapra sötét tollal (javasolt a fekete színű használata) írt aláírását úgy szükséges igazítani, hogy az aláíráskép megjelenjen a képernyőn látható sziluettben. Az ügyintéző ebben az esetben is szóbeli instrukciókkal támogatja a sikeres beállítást.

Helyes beállítás esetén az ügyintéző szóbeli jelzését követően az ügyintéző képfelvételt készít az aláírásról.

A kijelzőn megjelenik az aláíráskép, amely az Ön jóváhagyását követően átadásra kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba, ahonnan később a vezetői engedély igénylés során feldolgozásra kerül, és a kérelemhez rendelhetővé válik.

Az eljárás két folyamatból tevődik össze, arcképmás-felvételezésből és aláíráskép-felvételezésből. Az eljárás sikeres lefolytatásának feltétele, hogy az arcképmás-felvételezés mellett aláíráskép-felvételezésre is sor kerüljön.

Abban az esetben, ha az arckép-azonosítás a videotechnológián keresztül történő egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre vonatkozó jogszabályokból (2015. évi CCXXII. törvény, 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet) kifolyólag vagy bármilyen technikai okból (például rossz technikai körülmények, vagy rossz fényviszonyok miatt) sikertelen, továbbra is lehetősége van az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés ügytípust személyesen folytatni bármely járási hivatalnál, kormányablaknál, a kijelölt kormányhivatalnál, valamint a nyilvántartást kezelő szervnél.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

 

Az ügyindítás videotechnológián keresztül történő arckép-azonosításhoz kötött, amely a KAÜ felületéről választható ki.

A menüpont kiválasztását követően a böngészőjéből elindíthatja az azonosítási szolgáltatást lehetővé tévő, KAÜ-n elérhető alkalmazást.

Videotechnológián keresztül történő arckép-azonosítás első alkalommal történő igénybevétele során regisztrációra kerül sor (ügyintézői közreműködéssel). A regisztrációját érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány birtokában, annak bemutatásával elektronikusan, videokapcsolaton keresztül kezdeményezheti.

A sikeres regisztráció feltétele, hogy a videotechnológián keresztül történő azonosításhoz használt eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas legyen az arcképazonosításhoz. Ezen technikai eszközökhöz (kamera, mikrofon) történő hozzáférést engedélyezni szükséges a szolgáltatás igénybe vételéhez.

Az azonosítás során szükséges a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának felmutatása és pozícionálása, amely felismerhető módon tartalmazza az azonosításhoz szükséges biztonsági elemeket és adatsorokat (a magyar állampolgár részére kiállított állandó személyazonosító igazolvány és útlevél esetében az ún. MRZ kód (Gépi Olvasásra Alkalmas Adatsor), a vezetői engedély esetében az okmányazonosító). Amennyiben a szolgáltatásra még nem regisztrált, úgy erről tájékoztatást kap a felületen. A regisztrációhoz való hozzájárulást követően arcképéről pillanatkép készül, amely gépi úton (és ügyintézői utóellenőrzéssel) összehasonlításra kerül a nyilvántartásban tárolt arcképfotóval (a pillanatkép a tranzakciót követően törlésre kerül). Amennyiben az arckép-összehasonlítás sikeres eredményre jut, úgy a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal várakozó szobájába kerül. Az ügyfélszolgálati munkatárs a videóhívás fogadását követően, kéri az okmány fényképes oldalának és hátoldalának bemutatását, ellenőrzi az automatizált arckép-összehasonlítás eredményét és az okmányazonosításhoz felhasznált adatokat (személyes adatok, okmányszám és okmánytípus), valamint opcionálisan bekéri az elektronikus levélcím megadását szóban, vagy a felületen rögzítve az elekronikus tárhely létesítése céljából. Ezt követően az ügyintéző ellenőrzi a regisztrációhoz szükséges adatokat és véglegesíti a regisztrációt.

A sikeres regisztrációt követően (néhány perc múlva) az azonosítási szolgáltatás teljes körűen használható a KAÜ azonosítási szolgáltatásaként. Ezt követően ügyintéző közreműködése nélkül léphet be az elektronikus és személyes ügyintézési térbe, ebben az esetben a fent leírt, arckép-összehasonlításon alapuló folyamat automatizált eljárás keretében történik.

A szolgáltatásra történő későbbi bejelentkezések során nemcsak a regisztrációkor bemutatott okmány használható fel, hanem mindhárom, személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély).

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi CLXXXVIII. törvény az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (a továbbiakban: Vhr.)

414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

EKTFO