Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély szükséges, ebben az esetben a környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi.

Kulcsszavak: Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

környezethasználó: aki a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó, a 314/2005. Korm. rendelet 1–3. számú mellékletben meghatározott tevékenység, létesítmény, valamint azok jelentős módosítása, változtatása megvalósítását /.../ folytat.
 

az eljárás lefolytatására irányuló kérelem és az ahhoz szükséges iratok benyújtása, illetve amennyiben volt előzetes vizsgálati eljárás vagy előzetes konzultáció a környezetvédelmi hatóság által kiadott előzetes vizsgálatot lezáró döntés száma vagy az előzetes konzultációt lezáró vélemény száma 

130 nap

a 314/2005. Korm. rendelet 6–8. számú melléklete, illetve amennyiben volt előzetes vizsgálati eljárás vagy előzetes konzultáció az előzetes vizsgálatot lezáró határozatban, vagy az előzetes konzultációt lezáró véleményben foglalt egyéb  tartalmi követelmények szerint elkészített dokumentáció; a dokumentációt készítő szakértők szakértői jogosultságának igazolása; amennyiben meghatalmazott/megbízott jár el a meghatalmazás/megbízás; az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2-4. sz. melléklete alapján meghatározott összeg 75-75%-a.

EKEIDR2