Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem

A gyámhatóság a szülő kérelmére vagy hivatalból a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. A nevelésbe vétel célja a gyermek otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítása, amíg a gyermek családja képessé nem válik a gyermek visszafogadására. 

Kulcsszavak: Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem

szülő/törvényes képviselő

a gyermek szülői felügyelet gyakorló szülőjének, gyámjának lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalában intézhető el

45 nap

az ügyfél által kötelezően csatolandó dokumentum nincsen

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díjra jogosult szerv

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a) családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhetett sor, a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti és a veszélyeztetettséget az alapellátások körébe tartozó szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható b) a szülő(k) szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert kezdeményezett, vagy a bíróság a szülő(k) szülői felügyeleti jogát megszüntette c) a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott d) a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el az örökbefogadó szülőknél, e) a gyermek ismeretlen szülőktől származik f) a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyes adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

EKEIDR2