Társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban - munkavállalók bejelentése

Ebben a részben a munkavállalók bejelentésének szabályairól olvashat.

Kulcsszavak: munkavállaló bejelentése, foglalkoztatás, munkáltató, biztosítotti bejelentés

Magyarországon a munkavállalókat a munkáltatónak legkésőbb a foglalkozatás megkezdése előtt be kell jelentenie az adóhatósághoz.

A bejelentést a munkáltató meghatalmazottja is megteheti. Ehhez a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni az adóhatósághoz.

Ha a munkáltató a bejelentést elmulasztja, az adóhatóság ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Az adózót egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett foglalkoztatottat alkalmaz vagy alkalmazott. Ha az adózó a biztosított bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét késedelmesen, de az ellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette, az adóhatóság csak késedelmes bejelentés miatt szankcionálhat. A bírság kiszabása ebben az esetben mellőzhető.

Az adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a foglalkoztatottra vonatkozó bejelentési kötelezettségét hibásan, hiányosan, illetve valótlan adattartalommal teljesíti.

A foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabandó vagy hibás, hiányos, illetve valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén kiszabható mulasztási bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott vagy a hibás, hiányos, illetve valótlan adattartalommal teljesített bejelentéssel érintett foglalkoztatottak számának és a be nem jelentett foglalkoztatottra, illetve a hibás, hiányos, valótlan bejelentésre vonatkozó bírság legmagasabb mértékének szorzata.

A bejelentést a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell teljesíteni

A bejelentést a 21T1041 számú adatlapon kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

A 21T1041-jelű nyomtatványkitöltő program és a hozzá tartozó kitöltési útmutató az adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu) a  Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon található meg, itt: https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto-programok-kereso

Az eljáráshoz fizetési kötelezettség nem kapcsolódik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A jogorvoslat nem értelmezett.

A külföldi munkáltató kötelezettségéről további információk:

https://nav.gov.hu/en/szuf/SOCIAL_SECURITY_CONTRIBUTION_AND_SOCIAL_CONTRIBUTION_TAX_FOREIGN_COMPANIES__2021_.pdf1

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

NAV