Áht. 108. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelem, igazolási kérelem benyújtása

">

BIRS - Adatszolgáltatási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelem, igazolási kérelem benyújtása

Az Áht. 108. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási bírsággal kapcsolatos méltányossági kérelem, igazolási kérelem benyújtása

Kulcsszavak: intézkedés, levél, tájékoztatás, reklamáció, hibajelzés, hozzárendelés

Költségvetési fejezetek, irányításuk alá tartozó költségvetési szervek, központi kezelésű előirányzatok, alapok kezelő szervei, helyi önkormányzatok

Költségvetési fejezetek, irányításuk alá tartozó költségvetési szervek, központi kezelésű előirányzatok, alapok kezelő szervei és a helyi önkormányzatok az adatszolgáltatási bírsággal kapcsolatban méltányossági kérelmet, igazolási kérelmet nyújthatnak be a Kincstár felé.

Illetékes Főosztály az ügyben:

- Központi kezelésű előirányzatok esetén: Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály

- Alapok kezelő szervei esetén: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

- Központi költségvetési fejezetek és intézmények esetén: Költségvetési Fejezetek Főosztálya

 Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezettek esetén: területileg illetékes megyei igazgatóság

A bírság kötelezettje a bírság mérséklése vagy részletekben történő megfizetése tekintetében a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül kérelmet terjeszthet elő.

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet annak végrehajtásáról (egységes szerkezet)

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

MÁK_AKF_ÁÖAF_KFF